Επ’ αόριστον αναβολή του Kea Challenge

0
443

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ.15954 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 726 της 8/3/2020, η κυβέρνηση αποφάσισε «την προσωρινή απαγόρευση παρουσίας κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της Επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς

χώρους, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19».

Στο πλαίσιο αυτό αναβάλλονται επ’ αόριστον οι ορεινοί αγώνες τρεξίματος Kea Challenge, που ήταν προγραμματισμένοι για τις 4 & 5 Απριλίου 2020.

Σε όσους και όσες είχαν ήδη καταθέσει το κόστος συμμετοχής τους στον τραπεζικό λογαριασμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κέας, το κατατεθειμένο ποσό θα επιστραφεί.

Για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα υπάρξει νέα ενημέρωση.