Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, 2021

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Ο Ποινικός Κώδικας Αθλητών CTC έχει 6 διαβαθμισμένες ποινικές κατηγορίες.

 • Α. Προσθήκη λεπτών στον τελικό χρόνο
 • Β. Μηδενισμός τελικού χρόνου
 • Γ. Άρνηση συμμετοχής σε συγκεκριμένη διοργάνωση
 • Δ. Διαγραφή συμμετοχής από συγκεκριμένες διοργανώσεις
 • Ε. Απαγόρευση συμμετοχής σε όλες της διοργανώσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • ΣΤ. Παράδοση προσωπικών στοιχείων στις αστυνομικές αρχές

Πιο συγκεκριμένα, οι ποινικές κατηγορίες περιέχουν:

Α. Προσθήκη 60 λεπτών στον τελικό χρόνο

 1. Αν υπάρχει εσκεμμένη αλλαγή πορείας, έξω από την επίσημη διαδρομή αγώνα
 2. Αν ο αθλητής φέρεται άσχημα ή βρίζει το ανθρώπινο δυναμικό του αγώνα ή τους συναθλητές του
 3. Αν ο αθλητής πετά απορρίμματα στο ορεινό τοπίο και όχι στους κάδους απορριμάτων

Β. Μηδενισμός τελικού χρόνου

 1. Αν ο αθλητής έχει βίαιες αντιδράσεις προς το ανθρωπινό δυναμικό του αγώνα και τους συναθλητές του
 2. Αν ο αθλητής εγκαταλείψει συναθλητή του που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης
 3. Αν ο αθλητής συνεχίζει κατ’ εξακολούθηση πράξεις από την Α κατηγορία

Γ. Άρνηση συμμετοχής σε συγκεκριμένη διοργάνωση

 1. Αν ένας ή παραπάνω αθλητές συνεργαστούν με σκοπό την κακόβουλη αλλοίωση των χρονικών αποτελεσμάτων
 2. Αν ένας σοβαρά τραυματισμένος αθλητής αρνείται ιατρική βοήθεια
 3. Αν ένας σοβαρά τραυματισμένος αθλητής αρνείται να εγκαταλείψει παρά τις εκλύσεις των ιατρών
 4. Αν ένας αθλητής αρνείται να εγκαταλείψει παρά την διοργανωτική οδηγία προς αυτόν
 5. Αν ο αθλητής συνεχίζει κατ’ εξακολούθηση πράξεις από την Α και Β κατηγορία

Δ. Διαγραφή συμμετοχής από συγκεκριμένες διοργανώσεις

 1. Αν ένας αθλητής δηλώσει ψευδή ιατρικά στοιχειά
 2. Αν ένας αθλητής δηλώσει ψευδή προσωπικά στοιχειά
 3. Αν ο αθλητής συνεχίζει κατ’ εξακολούθηση πράξεις από την Α, Β και Γ κατηγορία

Ε. Απαγόρευση συμμετοχής σε όλες της διοργανώσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

 1. Αν ένας αθλητής αυτοτραυματίζεται επίτηδες
 2. Αν ένας αθλητής προκαλεί εσκεμμένα σαμποτάζ στην διοργανώτρια αρχή
 3. Αν ένας αθλητής χρησιμοποιεί παράνομα σκευάσματα για την βελτίωσή του
 4. Αν ο αθλητής συνεχίζει κατ’ εξακολούθηση πράξεις από την Α, Β, Γ και Δ κατηγορία

ΣΤ. Παράδοση προσωπικών στοιχείων στις αστυνομικές αρχές

 1. Αν ένας αθλητής είναι υπεύθυνος ή σχετίζεται με κλοπή αντικειμένων κατά την διάρκεια της εκδήλωσης
 2. Αν ένας αθλητής είναι υπεύθυνος ή σχετίζεται με την σωματική βλάβη προς το ανθρωπινό δυναμικό της διοργάνωσης ή τους συναθλητές του
 3. Αν ένας αθλητής είναι υπεύθυνος ή σχετίζεται με φωτιά που άρπαξε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης
 4. Αν ένας αθλητής είναι υπεύθυνος ή σχετίζεται με δηλητηρίαση πηγών ή τροφίμων
 5. Αν ένας αθλητής είναι υπεύθυνος ή σχετίζεται με διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών
 6. Αν ένας αθλητής είναι υπεύθυνος ή σχετίζεται με τον θάνατο ανθρώπου ή ζώου κατά την διάρκεια της εκδήλωσης