Αφεντάκειον Κληροδότημα Κιμώλου

0
1100

Ο Ευεργέτης

Ο Μεγάλος Ευεργέτης Γεώργιος Οικονόμου Αφεντάκης γεννήθηκε στην Κίμωλο περί το 1820.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του άσκησε έντονο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο τόσο στη γενέτειρα του Κίμωλο, όσο και στην Αθήνα, όπου και διετέλεσε μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων το 1899.

Το 1895, τέσσερα χρόνια πριν από τον θάνατό του, συνέταξε τη διαθήκη του, με την οποία, όντας άτεκνος, όριζε τη διάθεσή τμήματος της περιουσίας του σε ευαγή ιδρύματα της Αθήνας (πτωχοκομεία, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, φρενοκομεία, Ερυθρός Σταυρός), νοσοκομεία (‘Ελπίς’, ‘Ευαγγελισμός’), σωματεία (Αρχαιολογική Υπηρεσία, Σύλλογος ΕμπορουπαλλήλωνΑθηνών, Σύλλογος Αμαξηλατών κ.α.).

Ωστόσο, κύριο μέλημα του υπήρξε η οικονομική στήριξη της γενέτειρας του και κυρίως των άπορων και ηλικιωμένων Κιμώλιων.Για τον σκοπό αυτό κληροδότησε μεγάλο τμήμα της περιουσίας του για την ανέγερση και συντήρηση στην Κίμωλο ενός ασύλου για την φιλοξενίακαι προστασία ηλικιωμένων, απόρων και ναυαγών.

Η ιστορία του Ιδρύματος

Το 1907, μετά τον θάνατο του Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη τον Δεκέμβριο του 1899,ιδρύθηκε το φιλανθρωπικό ίδρυμα που έφερε το όνομα του προκειμένου να εκτελεστεί το κληροδότημα του. Το Βασιλικό Διάταγμα της ίδρυσής του φέρει τις υπογραφές του βασιλιά Γεωργίου Α’ και του μετέπειτα πρωθυπουργού Νικολάου Καλογερόπουλου. Σήμα του ιδρύματος ήταν ο σταυρός και γύρω του οι λέξεις «Άσυλον Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη».

Μετά τον πόλεμο, η επωνυμία του ιδρύματος άλλαξε και καθιερώθηκε νέο λογότυπο που απεικόνιζε τον Άγιο Γεώργιο και γύρω του τις λέξεις «Αφεντάκειον Άσυλον Πτωχών Κιμώλου».

Η επέκταση των σκοπών του ιδρύματος δημιούργησε την ανάγκη νέας τροποποίησης της επωνυμίας του. Η νέα επωνυμία «Αφεντάκειον Κληροδότημα Κιμώλου» απηχούσε καλύτερα το σύνολο των σκοπών που υπηρετούσε το ίδρυμα μετά το 1979.

Πολυσχιδής δραστηριότητα

Το ίδρυμα έθεσε πρωταρχικό στόχο την ανέγερση Ασύλου των Πτωχών στην Κίμωλο για τη φροντίδα «πτωχών και εγκαταλελειμμένων γερόντων και ναυαγών», όπως σαφώς όριζε η διαθήκη του ευεργέτη. Η θεμελίωση του Οίκου Περιθάλψεως της Κιμώλου πραγματοποιήθηκε το 1934, επί προεδρίας Δημητρίου Α. Αφεντάκη. Την εισαγωγή των πρώτων ηλικιωμένων τροφίμων του ιδρύματος ωστόσο, ανέκοψε το ξέσπασμα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Οίκος Περιθάλψεως χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την περίθαλψη ναυαγών. Η εξομάλυνση των πολιτικών συνθηκών επέτρεψε την εκκίνηση της λειτουργίας του Οίκου Περιθάλψεως στην Κίμωλο το καλοκαίρι του 1950, όπου παρεχόταν επίσης, δωρεάν ιατρική περίθαλψη και σε εξωτερικούς ασθενείς.

Το 1963 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση των σκοπών του ιδρύματος, ανταποκρινόμενο στις νέες κοινωνικές ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάχθηκε στους σκοπούς τους ιδρύματος η περίθαλψη ατόμων ανεξάρτητα από την ηλικία τους, η παροχή υποτροφιών, η κατασκευή κοινωφελών έργων στην Κίμωλο, όπως π.χ. ο ηλεκτροφωτισμός του λιμανιού του νησιού, και γενικότερα, η εκπλήρωση κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκοπών για την πνευματική και κοινωνική πρόοδο των Κιμώλιων.

Στηρίζοντας ενεργά τον πνευματικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα του ιδρύματος η Δοίκηση του Αφεντάκειου Ιδρύματος χρηματοδότησε την δεκαετία του 1970 την έκδοση των «Κιμωλιακών». Πρόκειται για ένα μνημειώδες εκδοτικό έργο οχτώ τόμων στο οποίο συγκεντρώθηκαν και αναδημοσιεύτηκαν επιστημονικές μελέτες με θέμα την ιστορία, την αρχαιολογία και τη λαογραφία της Κιμώλου. Η επιμέλεια της έκδοσης ανήκει στον π. Ιωάννη Σπ. Ράμφο, πρωτοπρεσβύτερο και λόγιο της εποχής με καταγωγή από την Κίμωλο.

 Μελλοντικοί Στόχοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, παραμένοντας πιστά στο όραμα του ευεργέτη που επιθυμούσε την «εσαεί λειτουργία του κληροδοτήματος του προς το κοινόν ώφελος» εργάζεται εντατικά για την υπέρβαση των τρέχουσων δυσκολιών και τον εκσυγχρονισμό των σκοπών του ιδρύματος, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες οικονομικές, υλικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των κατοίκων της Κιμώλου. Για τον σκοπό αυτό το Αφεντάκειο Ίδρυμα βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τον Δήμο Κιμώλου και τους τοπικούς φορείς, παραμένοντας πάντα στη διάθεση τους για την υποστήριξη των κατοίκων του νησιού, όποτε οι συνθήκες το απαιτούν.

Οι μελλοντικοί στόχοι του ιδρύματος περιλαμβάνουν:

– την οικονομική εξυγείανση του ιδρύματος με την ανανέωση μισθωμάτων,

– τον εκσυγχρονισμό και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του,

– την αξιοποίηση του ακινήτου στο οποίο στεγαζόταν ο Οίκος Περιθάλψεως Κιμώλου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, και του νησιού.

– την παροχή φροντίδας και κοινωνικών υπηρεσιών σε έχοντες ανάγκη Κιμώλιους,

– τη μελέτη, καταγραφή και αξιοποίηση του πλούσιου αρχειακού υλικού του ιδρύματος με σκοπό τον εμπλουτισμό της γνώσης για την σύγχρονη ιστορία της Κιμώλου και των Κυκλάδων γενικότερα,

– τη χρηματοδότηση αρχαιολογικών ερευνών στη Κίμωλο, αλλά και μελετών και εκδόσεων σχετικών με την ιστορία της Κιμώλου,

– την ανάληψη ποικίλων δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: http://www.afentakeio.gr/